Esselte Segregator Solea No.1 Power A4 50mm Vivida

13,80

Opis

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji. „ § 12 .1 Dokumentacja zajęć obejmuje: 2) Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika zajęć prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola ( …) dokumentacji.” Zaprojektowany dla 6 uczestników. Dwa wolne miejsca do wykorzystania przy zmianach składu osobowego zespołu. Umożliwia dokumentowanie chronologicznie przebiegu poszczególnych rodzajów zajęć, a nie wszystkich w cyklu tygodniowym. Taki obraz pozwoli na obserwację ciągłości działań przez każdego z osobna nauczyciela/ terapeutę. Pozwala na dokonanie zapisów: Danych osobowych dzieci w grupie i zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych. Numerów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Danych kontaktowych do rodziców. Składu osobowego zespołu. Indywidualnych programów wspomagania. Celów wspomagania i harmonogramu działań. Obecności dzieci na zajęciach. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania osobno dla każdego uczestnika, wyników obserwacji poszczególnych dzieci na zajęciach. Okresowych ocen funkcjonalności każdego ucznia Kontaktów z rodzicami/ specjalistami i instytucjami. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z poszczególnym dzieckiem. Nadzoru pedagogicznego. Ilość stron: 84 okładka: kartonowa

baner firmy budowlanej, plakat z własną grafiką, program do projektowania pojazdów, robienie banerów

yyyyy